tiistai 3. marraskuuta 2009

Lapsellesi tehtävät lääketieteelliset kokeet eivät ole sinun asiasi

”Ehdotuksessa velvoitetaan ottamaan lapsen näkemykset huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti kuitenkin huomioiden sairauden ja tutkimuksen luonne. Ehdotuksessa ei enää aseteta tiettyä ikää, jolloin lapsen oletetaan saavuttavan sellaisen kypsyyden, että hän pystyisi tekemään itsenäisiä päätöksiä tutkimukseen osallistumisesta, vaan tämä jäisi riippumaan paitsi lapsesta ja hänen kehitystasostaan myös tutkimushankkeesta. Kun lapsi voi itsenäisesti tehdä tutkimukseen osallistumista koskevan päätöksen, asiasta ei enää tarvitsisi ilmoittaa hänen vanhemmilleen.”
-ote Hallituksen esityksestä Eduskunnalle lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta


Kuulostaako science fictionilta? Sitä se ei ole vaan totisinta totta.

Tämä Sosiaali-ja terveysministeriön lakiehdotus on tällä hetkellä lausuntokierroksella 15.11.2009 asti. Toteutuessaan se mahdollistaa kaiken ikäisten lasten osallistumisen niin ”halutessaan” erilaisiin lääketieteellisin tutkimuksiin (mukaanlukien kliiniset lääketutkimukset) ilman, että asiasta tarvitsisi kertoa heidän vanhemmilleen.

En voi ymmärtää, miten vanhemmat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lastensa terveyden suhteen, mikäli tällainen laki hyväksytään. Puhumattakaan siitä, että akuutin sairauden ilmetessä osattaisiin edes arvailla sen mahdollisia syitä.

Nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2010.

2 kommenttia:

V. Lehto kirjoitti...

Kolmen lapsen isänä koen tämän kovin huolestuttavana suuntauksena.

Plerttu Aivohippa kirjoitti...

2010 heinäkuun jälkeen lapsesi voivat itsenäisesti päättää esimerkiksi vuosina 2007 ja 2008 yläasteella oleville nuorille suunnatun HPV-rokotetutkimuksen kaltaiseen projektiin osallistumisesta. Sinulle asiasta ei tarvitse kertoa mitään.

Kyseisestä tutkimuksesta ja tavasta, jolla rokotukset "myytiin" etukäteen lapsille, tehtiin aikanaan kantelu oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies antoi asiasta Kansanterveyslaitokselle moitteita.

Tämä on yksi niistä syistä miksi tätä lakia lähdettiin alunperin räätälöimään.

Lain hyväksymisen jälkeen vastaavia ongelmia ei enää ole luvassa...