keskiviikko 30. heinäkuuta 2008

Principia Discordiæ

Sekä järjestys että epäjärjestys ovat ihmisen luomia käsitteitä. Ne ovat puhtaan kaaoksen keinotekoista jakamista osiin, joka kuitenkin on aina astetta syvempää kuin käsitteiden luomisen taso on.

Käsitteenluomiskoneellamme, jota kutsutaan “mieleksi”, tarkastelemme todellisuutta niiden käsitteiden läpi, joita kulttuurimme meille antaa.

Nämä käsitteet on erheellisesti nimetty “todellisuudeksi” ja ymmärtämättömät ihmiset ovat tämän takia aina hämmentyneitä siitä, että varsinkin toisten kulttuurien edustajat näkevät “todellisuuden” eri tavalla kuin he.

Ainoastaan todellisuuskäsitykset ovat erilaisia. Oikea Todellisuus (isolla T:llä) on astetta syvempää kuin todellisuuden käsite.

Katsomme todellisuutta ikkunoiden läpi, joihin olemme piirtäneet koordinaatistoja (käsitteet). Eri filosofiat käyttävät erilaisia koordinaatistoja. Kulttuuri on ryhmä ihmisiä, joiden koordinaatistot ovat suhteellisen samanlaisia. Tarkastelemme näkemäämme kaaosta ja suhteutamme sen koordinaatistojemme pisteisiin ja sitä kautta ymmärrämme sitä. Tosiasiassa näkemämme järjestys on käyttämämme koordinaatiston järjestystä.

Länsimainen filosofia on perinteisesti kiinnostunut erilaisten koordinaatistojen vertailusta keskenään ja niiden yhdistelemisestä, jotta syntyisi yksi täydellinen koordinaatisto, joka kattaa koko todellisuuden ja siten on Todellisuutta. Tämä on harhakuvitelmaa. Jotkut koordinaatistot ovat hyödyllisempiä kuin toiset, erää kauniimpia, yhdet miellyttävämpiä jne., mutta yksikään ei voi olla Todellisempi kuin toinen.

Epäjärjestys on ainoastaan epäoleellista informaatiota jossakin tietyssä koordinaatistossa. ”Oleellinen” on keinotekoinen käsite kuten epäoleellinenkin.

Usko siihen, että järjestys on oikein ja että epäjärjestys on väärin tai jotenkin väärää on illuusio. Uskoa samaa epäjärjestyksestä on myös illuusiota.

Näkemämme todellisuus (pienellä T:llä) on siis määrittelykysymys suhteessa sillä hetkellä käytettävään koordinaatistoon ja metafyysinen oikea Todellisuus ei liity käytössä oleviin koordinaatistoihin mitenkään. Valitse koordinaatisto, katso sen läpi ja näet osan kaaoksesta muuttuvan järjestykseksi ja osan epäjärjestykseksi. Valitse toinen koordinaatisto ja sama kaaos näyttää eri tavalla järjestyneeltä ja epäjärjestyneeltä.

Todellisuus on alkuperäinen mustetahratesti.


---

Malaclypse Nuoremman teoksesta "Principia Discordia" kohtuullisen vapaasti suomentanut Plerttu Aivohippa 2008.

Ei kommentteja: